Skip to content
 • Clarke Energy has acquired TEB and its subsidiary Genelco, authorised distributors of INNIO Jenbacher in Romania and Greece, respectively.
 • The acquisition will bring Clarke Energy’s technical and service support strength to owners of Jenbacher gas engines in Greece and Romania.
 • Clarke Energy’s geographical reach is now extended to a total of 27 countries.

Knowsley, Liverpool, UK — November 1, 2019 — Clarke Energy, a Kohler Company, is expanding its geographical reach through the acquisition of TEB Energy Business S.A. of Romania with its subsidiary Genelco Power Systems Ltd of Greece.

This acquisition includes the addition of 38 new employees and an installed gas engine fleet in these countries of more than 200 MW in the field. The businesses are located in their nations’ capitals, Bucharest and Athens, respectively.

Clarke Energy is one of the largest distributors of INNIO Jenbacher. Now operating in 27 countries with more than 1,200 employees, the business has sold and installed more than 6.9 GW of power generation equipment globally, which is equivalent to 18 million homes’ power generation needs.

There is a significant installed base of Jenbacher gas engines in both Romania and Greece. Clarke Energy will bring its expertise and strength to support these customers and their gas engines’ long-term performance, said Jamie Clarke, president of Clarke Energy. This will be achieved through training, investment in local parts supplies, remote monitoring, and support from the wider Clarke Energy group of companies.

Gabriel Matei - TEB Commercial and Service Director with installed base in Romania
Gabriel Matei – TEB Managing Director with installed Jenbacher engines across Romania

“TEB and Genelco are a great fit to join the Clarke Energy group of companies, and we share many synergies,” Clarke said. “We aim to support and grow these businesses using our expertise in the gas engine sector and continue to deliver industry-leading levels of equipment performance.”

Like Clarke Energy’s core business, TEB and Genelco focus on delivering quality gas engine installations backed by reliable aftersales support. Clarke Energy’s strengths in the fields of application engineering, project management and aftersales service support will boost the offerings to TEB and Genelco customers in Romania and Greece.

The Romanian gas engine segment is characterised by growth in the combined heat and power plant industry, along with district heating, areas in which Clarke Energy has significant experience. With the increase in intermittent renewable power generation in Romania, grid balancing is in demand. That can be done efficiently with gas-based peaking stations, and Clarke Energy has provided a similar service in the United Kingdom.

Greece is characterised by growth in the biogas sector in two areas:

 • Renewable energy is being generated from biogas coming from the digestion of food waste or sewage sludge.
 • Biogas is being recovered from landfill sites.

Clarke Energy has significant biogas experience, supplying more than 1,300 MW of engines into the biogas sector. In addition, Clarke Energy is a member of the World Biogas Association.

Clarke Energy achiziționează TEB din România și Genelco din Grecia

 • Clarke Energy a achiziționat compania TEB și filiala acesteia Genelco, distribuitori autorizați de INNIO Jenbacher în România și Grecia,.
 • Achiziția va oferi suportul tehnic și serviciul de asistență al companiei Clarke Energy proprietarilor de motoare pe gaz Jenbacher din Grecia și România.
 • Acoperirea geografică a companiei Clarke Energy este acum extinsă la 27 de țări.

Knowsley, Liverpool, Regatul Unit — 11 octombrie 2019 — Clarke Energy, o companie Kohler, își extinde acoperirea geografică prin achiziția societății TEB Energy Business S.A. din România și filiala acesteia Genelco Power Systems Ltd din Grecia.

Această achiziție include adăugarea a 38 de angajați noi și a unei flote de motoare pe gaz instalate în aceste țări cu o producție de peste 200 MW în domeniu. Societățile sunt situate în capitalele celor două țări, București și respectiv Atena.

Clarke Energy este unul dintre cei mai mari distribuitori ai INNIO Jenbacher. Desfășurându-și activitatea în 27 de țări și având peste 1.200 de angajați, compania a vândut și a instalat echipamente care au generat energie de peste 6,9 GW la nivel global, ceea ce este echivalent cu asigurarea nevoilor de energie pentru 18 milioane de locuințe.

Există o bază importantă de motoare pe gaz Jenbacher, instalate atât în România, cât și în Grecia. Clarke Energy va oferi expertiza și forța companiei pentru a sprijini acești clienți și performanțele pe termen lung ale motoarelor pe gaz achiziționate de aceștia, a declarat Jamie Clarke, președintele Clarke Energy. Acest lucru se va realiza prin instruire, investiții în furnizorii de piese locale, monitorizare de la distanță și asistență din partea grupului de companii Clarke Energy.

“TEB și Genelco se încadrează perfect în grupul de companii Clarke Energy, având multe lucruri în comun cu compania noastră”, a declarat Clarke. „Ne propunem să sprijinim și să dezvoltăm aceste societăți folosind expertiza noastră în sectorul motoarelor pe gaz și să continuăm să oferim performanță la cel mai înalt nivel.”

Asemeni activității principale a companiei Clarke Energy, TEB și Genelco furnizează instalații de motoare pe gaz de calitate, oferind un serviciu de asistență post-vânzare solid. Punctele forte ale Clarke Energy în ingineria aplicată, managementul de proiecte și serviciul de asistență post-vânzare vor stimula ofertele pentru clienții TEB și Genelco din România și Grecia.

Segmentul românesc de motoare pe gaz se caracterizează prin creșterea industriei de cogenerare a energiei termice și electrice, alături de termoficarea urbană, domenii în care Clarke Energy are o experiență semnificativă. Odată cu creșterea producției intermitente de energie regenerabilă în România, cererea pentru echilibrarea rețelei de energie este în creștere. Acest lucru se poate realiza eficient cu ajutorul unor stații pe bază de gaz pentru sarcini de vârf, Clarke Energy oferind un serviciu similar în Regatul Unit.

Grecia se caracterizează prin creșterea sectorului biogazului în două domenii:

 • Energia regenerabilă este produsă de biogazul provenit din digestia deșeurilor alimentare sau a nămolurilor din canalizări.
 • Biogazul este recuperat din depozitele de deșeuri.

Clarke Energy are o experiență semnificativă în domeniul biogazului, furnizând motoare cu o producție de peste 1.300 MW în sectorul biogazului. În plus, compania Clarke Energy este membru al Asociației Mondiale a Biogazului.

Η Clarke Energy εξαγοράζει τη ρουμανική TEB και την ελληνική Genelco

 • Η Clarke Energy εξαγόρασε την TEB και τη θυγατρική της, Genelco, εξουσιοδοτημένους διανομείς της INNIO Jenbacher στη Ρουμανία και στην Ελλάδα, αντίστοιχα.
 • Η εξαγορά θα έχει ως αποτέλεσμα να τεθεί η ισχυρή υποστήριξη της Clarke Energy, σε τεχνικά θέματα και θέματα  συντήρησης , στην άμεση διάθεση των κατόχων  μηχανών  αερίου Jenbacher στην Ελλάδα και στη Ρουμανία.
 • Η  δραστηριοποίηση της Clarke Energy επεκτείνεται πλέον γεωγραφικά σε 27 χώρες συνολικά.

KnowsleyLiverpool, Ηνωμένο Βασίλειο — 11 Οκτωβρίου 2019 — Η Clarke Energy, μια εταιρεία του ομίλου Kohler, επεκτείνει τον γεωγραφικό χώρο δραστηριοποίησής της, με την εξαγορά της ρουμανικής TEB Energy Business S.A. και της θυγατρικής της, Genelco Power Systems Ltd στην Ελλάδα.

Αυτή η εξαγορά περιλαμβάνει την απασχόληση 38 νέων υπαλλήλων, καθώς επίσης και ενός εγκατεστημένου στόλου μηχανών  αερίου με ισχύ μεγαλύτερη των 200 MW στις χώρες αυτές. Οι εταιρείες εδρεύουν στις πρωτεύουσες των χωρών τους, δηλαδή στο Βουκουρέστι και στην Αθήνα, αντιστοίχως.

Η Clarke Energy είναι ένας από τους μεγαλύτερους διανομείς της INNIO Jenbacher. Η  εταιρεία, που τώρα δραστηριοποιείται σε 27 χώρες και απασχολεί περισσότερους από 1.200 υπαλλήλους, έχει πωλήσει και εγκαταστήσει παγκοσμίως εξοπλισμό γεννητριών συνολικής ισχύος μεγαλύτερης από 6,9 GW, ισχύς η οποία αντιστοιχεί στις ενεργειακές ανάγκες 18 εκατομμυρίων σπιτιών.

Σήμερα, υπάρχει ήδη σημαντικός αριθμός εγκατεστημένων μηχανών αερίου της Jenbacher, τόσο στη Ρουμανία όσο και στην Ελλάδα. «Η Clarke Energy θα προσφέρει την εξειδίκευση και την πολυετή ισχυρή παρουσία της στον χώρο, για την υποστήριξη αυτών των πελατών και τη μακροχρόνια  καλή λειτουργία  των  μηχανών αερίου που έχουν στην κατοχή τους», είπε ο Jamie Clarke, πρόεδρος της Clarke Energy. Αυτό θα επιτευχθεί με επένδυση στην εκπαίδευση, επένδυση στην προμήθεια ανταλλακτικών από τους τοπικούς  διανομείς  και στην ανάπτυξη της πλατφόρμας απομακρυσμένης παρακολούθησης και υποστήριξης από τον ευρύτερο όμιλο εταιρειών Clarke Energy.

«Η TEB και η Genelco αποτελούν εξαιρετικό απόκτημα για τον όμιλο εταιρειών Clarke Energy, με τον οποίο μοιράζονται σημαντικές συνέργειες», πρόσθεσε ο J.Clarke. «Στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε και να προωθήσουμε την ανάπτυξη αυτών των εταιρειών, αξιοποιώντας την εξειδίκευσή μας στον τομέα των  μηχανών  αερίου εξακολουθώντας να παρέχουμε κορυφαία επίπεδα τεχνικής υποστήριξης.».

Όπως και η μητρική επιχείρηση της Clarke Energy, η TEB και η Genelco εστιάζουν στη διάθεση εγκαταστάσεων μηχανών  αερίου υψηλής ποιότητας,  παρέχοντας  αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση. Τα δυνατά σημεία της Clarke Energy, στους τομείς του σχεδιασμού εφαρμογών, της διαχείρισης έργου και της τεχνικής υποστήριξης μετά την πώληση θα αυξήσουν τα οφέλη που προσφέρονται στους πελάτες της TEB και της Genelco, στη Ρουμανία και στην Ελλάδα.

Ο τομέας των μηχανών αερίου στη Ρουμανία σημειώνει ανάπτυξη στον κλάδο των συνδυασμένων θερμοηλεκτρικών και ηλεκτροπαραγωγών μονάδων, καθώς και στην τηλεθέρμανση συνοικιών. Σε αυτούς τους  τομείς  η Clarke Energy διαθέτει σημαντική εμπειρία για την αύξηση της ελλιπούς ενέργειας από ανανεώσιμες  πηγές  στη Ρουμανία και για τις ανάγκες εξισορρόπησης του δικτύου. Αυτές μπορούν να καλυφθούν με αεριοκίνητους σταθμούς κάλυψης των περιόδων αιχμής και η Clarke Energy έχει παράσχει παρόμοιες υπηρεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από ανάπτυξη στον τομέα του βιοαερίου, στους κάτωθι κλάδους:

 • Στην παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας από βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση οργανικής ύλης (όπως γεωργικά ή/και κτηνοτροφικά απόβλητα και υπολείμματα τροφών)
 • Στην παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας από βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση ιλύος μονάδων  επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΚΕΛ).
 • Στην παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας από βιοαέριο που ανακτάται από τους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ).

Η Clarke Energy διαθέτει σημαντική εμπειρία στον τομέα του  βιοαερίου , καθώς έχει προμηθεύσει μηχανές ισχύος μεγαλύτερης από 1.300 MW στον τομέα αυτό Επιπλέον, η Clarke Energy είναι μέλος της Παγκόσμιας Ένωσης Βιοαερίου.

Back To Top